Kalendář

11. 1. 2020     Tříkrálová sbírka

2. 2. 2020      Hromnice

26. 2. 2020    Popeleční středa – mše svatá 18:00

28. 2.,  6. 3.,  13. 3. 2020    páteční křížová cesta, postní večeře na faře

1. 3.,  8. 3. 2020    nedělní křížová cesta  14:00

14. 3. – 20. 3. 2020      socha Panny Marie Fatimské – posvěcená Janem Pavlem II. ( putovní po farnosti )

15. 3. 2020     nedělní křížová cesta  14:00

20. 3.,  27. 3.,  3. 4. 2020    páteční křížová cesta, postní večeře na faře

22. 3.,  29. 3.,  5. 4. 2020   nedělní křížová cesta  14:00

5. 4. 2020       Květná neděle – mše svatá  10:30

9. 4. 2020       Zelený čtvrtek – mše svatá  19:00

10. 4. 2020     Velký pátek – páteční obřady  17:00

11. 4. 2020     Bílá sobota – Zmrtvýchvstání Páně   21:30

12. 4. 2020     Velikonoční neděle  10:30

13. 4. 2020     Velikonoční pondělí  10:30

7. 5. – 9. 5. 2020   farní pouť Butkov, Turzovka …. ( SK )

17. 5. 2020       První Svaté přijímání

31. 5. 2020       Seslání Ducha svatého

6.- 7. 6. 2020    Hodová mše svatá

11. 6. 2020       Slavnost Božího Těla

2. 8. – 8. 8. 2020    farní rodinný tábor – Štítná nad Vláří

6. 9. 2020       Dožínky

13. 9. 2020     pouť ke kapličce P. Marie na Hatích

28. 9. 2020     pouť do Petrova k Sv. Václavu

18. 10. 2020    Misijní neděle

Komentáře jsou uzavřeny.